Články

Mezinárodní odborná konference Okamžiky proměny

11. března 2013 | autor: Lenka Jaklová | zdroj: mmhk
Statutární město Hradec Králové ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové připravuje mezinárodní odbornou konferenci „Okamžiky proměny“, která se uskuteční ve dnech 7. – 8. 11. 2013 v prostorách Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. Partnerem konference je Národní památkový ústav.

Jedním z aktivních účastníků této konference a čestným hostem bude předseda Správní rady Univerzity Hradec Králové, místopředseda Evropského parlamentu a v neposlední řadě také zastupitel města Hradec Králové Ing. Oldřich Vlasák.

Sympozium bude věnováno zhodnocení urbanistických a architektonických kvalit přerodu bastionových pevností na moderní města s důrazem na výjimečnou situaci v Hradci Králové.

Jednotlivé přednáškové bloky budou tematicky zaměřeny na proces vzniku moderní urbanistické koncepce a na moderní architekturu předválečného a meziválečného Hradce Králové v kontextu domácí i zahraniční tvorby první poloviny 20. století.

Tuto mimořádnou událost iniciuje Statutární město Hradec Králové při příležitosti 120. výročí podpisu tzv. transakční smlouvy – tj. smlouvy o koupi pevnostních pozemků městem Hradcem Králové.

Jde o významný mezník, který se stal bodem zlomu v architektonické proměně našeho města. Dodnes je cenným zdrojem inspirace a vítanou příležitostí ke společnému zamyšlení odborníků z řad univerzitních pedagogů, historiků, architektů a odborných pracovníků památkové péče.

 

Zpět