Články

Záštita nad soutěží Česká dopravní stavba & Technologie roku 2012 a nad konferencí Trendy evropské dopravy Praha 2013

4. června 2013 | autor: Oldřich Vlasák | zdroj: Kancelář O. Vlasáka
Na konferenci Trendy evropské dopravy, která se uskuteční 6. června v Mramorovém sále Clam-Gallasova paláce, Husova 20, Praha 1, vystoupí také místopředseda Evropského parlamentu Ing. Oldřich Vlasák. Druhý ročník mezinárodní konference, kterou pořádá CEO organizující společnosti TOP EXPO CZ, se zaměří na téma: Spojení Letiště Václava Havla Praha s centrem metropole, Alternativní technologie v dopravě a Inteligentní dopravní systémy.
---------------
Oldřich Vlasák: "Převzetí záštity nad soutěží Česká dopravní stavba & Technologie roku 2012 a nad konferencí Trendy evropské dopravy Praha 2013 je pro mne připomenutím oboru, kterému jsem se chtěl v minulosti věnovat. Jsem velmi rád, že mohu alespoň i touto cestou, z pozice místopředsedy Evropského parlamentu, tyto akce podpořit.
Věřím, že stejně tak jako v minulém roce i letošní ročník soutěže se bude moci pochlubit značným počtem soutěžních návrhů s vysokou technickou i architektonickou hodnotou a že i zmíněná konference bude minimálně stejně úspěšná jako loni.
Oblast stavebnictví je pro Českou republiku významným ekonomickým segmentem. S podílem přibližně 7 % na HDP je ostatně jedním z nejdůležitějších sektorů národního hospodářství. Je proto namístě, abychom této oblasti věnovali náležitou pozornost, a to nejenom u nás doma, ale i v Bruselu.
Je všeobecně známo, že pro dopravní stavby je nejdůležitější kvalitní příprava projektů, aby je pak nezdržovaly výkupy pozemků, odvolání nejrůznější subjektů či nedořešené vlastnické vztahy. Musíme si uvědomit, že současná recese je dlouhodobě přítomným fenoménem a finanční a hospodářská krize má zásadní ekonomické důsledky, které se velice dotýkají i jednoho z našich hlavních ekonomických motorů – sektoru stavebnictví. Osobně jsem proto přesvědčen, že v rámci Evropské unie a zvláště pro 10 nových členských států včetně ČR by měly zásadní kroky směřovat ke zrychlení investic do infrastruktury. Tento krok přispěje nejen ke zmírnění dopadu krize na stavebnictví, ale zároveň k posílení dlouhodobě udržitelného růstového potenciálu Evropy.
Dovolte mi v této souvislosti vyzdvihnout jednu konkrétní dopravní stavbu, kterou se snažím jak u nás doma, tak v Bruselu podporovat. Jedná se o projekt prvořadé důležitosti i z hlediska celostátních zájmů, a to o dokončení komunikace R35 navazující na dálnici D11. Tato stavba by měla ulevit přetížené dálniční tepně D1 a jejím dokončením vznikne druhý páteřní tah spojující Čechy s Moravou. Věřím, že společným úsilím se spolu s dalšími projekty podaří i tento konkrétní projekt v dohledné době realizovat a že dopravní stavebnictví bude opět, a to i s Vašim přispěním, prosperovat."

Ing. Oldřich Vlasák,
místopředseda Evropského parlamentu
-------
Úvodní článek Oldřicha Vlasáka do sborníku Dopravní stavby - Dopravní stavebnictví potřebuje odvážná řešení! - ZDE

Program ZDE

 

Zpět