Články

Udělil jsem záštitu nad 21. ročníkem národní abilympiády

9. dubna 2013 | autor: Oldřich Vlasák | zdroj: Místopředseda EP
V loňském roce jsem měl tu čest nejen udělit svoji záštitu nad jubilejním 20. ročníkem národní abilympiády, ale také jsem měl možnost sledovat výkony některých soutěžících. Byl jsem mile překvapen vysokou úrovní této akce, kterou tradičně pořádá Česká abilympijská asociace, a nevšedním nasazením a entuziasmem účastníků i pořadatelů abilympiády. S potěšením jsem tedy přijal nabídku záštity nad tímto ojedinělým projektem i v letošním roce, který se bude konat ve dnech 24. – 25. května 2013 opět v ČEZ Aréně v Pardubicích.
Na vlastní oči jsem se přesvědčil, že abilympiády - soutěže pracovních schopností a dovedností zdravotně postižených - jsou velikým přínosem nejen pro lidi s určitým handicapem, ale také pro celou společnost, protože dokazují, že se postižení spoluobčané mohou zapojit do pracovního života. Je proto potěšitelné, že tato soutěžní klání zdravotně postižených občanů se u nás setkala s velkou podporou organizací ze státního i soukromého sektoru.
Měli bychom si uvědomit, že je u nás zhruba jeden milion zdravotně postižených lidí, tedy asi 10 % obyvatel republiky. Podle statistiky je toto i v relaci se situací v dalších evropských zemích. Počet zdravotně postižených se totiž pohybuje mezi 5 % a 19 % populace. Prakticky se však jedná nikoliv o tak vysoký rozdíl ve skutečném počtu zdravotně postižených, nýbrž o odlišná kritéria při posuzování. V Evropské unii je uváděn počet osob se zdravotním postižením přibližně 38 miliónů, neboli téměř každý desátý člověk žije s handicapem.
Občané se zdravotním postižením jsou občané České republiky se stejnými právy a povinnostmi jako všichni ostatní. Dotýkají se jich a jejich život ovlivňují tytéž podmínky a události jako všechny ostatní obyvatele. Představují však skupinu, jež je de facto charakterizována existencí znaku, zdravotního postižení, které za jistých okolností může znamenat znevýhodnění ve vztahu k ostatním členům populace, a to i v pracovním uplatnění.
Ne vše se v oblasti trhu práce daří tak, jak bychom si přáli. Ekonomická recese bohužel zasáhla i zaměstnanost zdravotně postižených spoluobčanů, která je i přes různá opatření stále více problematická. V dnešní době se s ekonomickými problémy potýkají nejen mnohá sociální zařízení, která poskytují služby pro tyto občany, ale také neziskové organizace podporující zapojení zdravotně postižených na trh práce. Zaměstnávání zdravotně postižených tak představuje pro Českou republiku i pro většinu států Evropské unie velmi závažný problém. Pro tyto lidi je to navíc problém zásadní, protože smysluplné zaměstnání pro ně znamená nejpřirozenější způsob integrace do společnosti. A právě myšlenka abilympiády představuje jednu z cest, která vede k začlenění těchto nadaných a vysoce kvalitních lidí mezi ostatní populaci.
Rád bych proto stejně jako před rokem popřál všem účastníkům soutěží, jejich rodinám a blízkým mnoho úspěchů, vytrvalosti a zápal pro dobrou věc. Chtěl bych také poděkovat organizátorům za jejich úsilí k zvládnutí letošního klání a přeji jim mnoho sil k pořádání dalších ročníků abilympiád.

Ing. Oldřich Vlasák
místopředseda Evropského parlamentu

Videozáznam z loňského ročníku abilympiády naleznete ZDE

 

Zpět