Články

Svaz měst a obcí: Kvůli korekcím v ROP trpí desítky obcí

20. dubna 2013 | autor: čtk | zdroj: Právo
Svaz měst a obcí v ČR tvrdí, že kvůli finančním korekcím v regionálních operačních programech (ROP) trpí desítky obcí. Žádá proto ministerstvo financí o řešení této situace. Podle místopředsedy svazu Oldřicha Vlasáka korekce způsobily zdražení projektů.
"Chceme jednat s ministerstvem financí a s příslušnými kraji. Obce začaly v dobré víře pracovat na projektech, ne svou vinou se dostaly do složité situace a teď je třeba jim pomoci," řekl Vlasák po včerejším zasedání Rady SMO v Třeboni na Jindřichohradecku. Podle něj v této situaci selhal daný kraj a také ministerstvo financí. Svaz by rád například pomocí garančního fondu pomáhal obcím potíže řešit.
Ministerstvo pro místní rozvoj, které je koordinátorem operačních programů, ale vzkázalo, že na řadě jsou nyní představitelé jednotlivých operačních programů. "Regionální rada je zodpovědná za to, jakým způsobem se peníze čerpají, do jakých projektů se dávají, i za to, jak se to kontroluje. Žádné ministerstvo nemůže mluvit do toho, na jaký projekt peníze půjdou," řekla mluvčí MMR Jana Jabůrková, podle níž je nyní míč na straně krajů.
"Regionální rada, jejíž členy jmenují kraje, by nyní měla přijít s něčím, o čem by se mohlo jednat," uvedla Jabůrková.

---------------
TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ Svazu města a obcí ČR

Třeboň, 19. dubna 2013 – Rada Svazu měst a obcí ČR se na svém dnešním zasedání v Třeboni mimo jiné zabývala problematikou čerpání evropských dotací. Řešila jak situaci v současném programovém období, především pak problém dopadu korekcí v regionálních operačních programech, tak i následující programové období 2014-2020 s ohledem na skutečné potřeby měst a obcí.

Rada Svazu měst a obcí ČR:

1. Upozorňuje, že obcím, které začaly realizovat své projekty řádně a podle stanovených pravidel, hrozí v případě neproplacení finančních prostředků vážné existenční problémy. Žádá proto Ministerstvo financí ČR a kraje o urychlené řešení situace v regionálních operačních programech, které byly postiženy korekcemi finančních prostředků ve vztahu k obcím, které problémy nezpůsobily.
2. Požaduje, aby nedočerpané prostředky v jednotlivých operačních programech byly v případě realokace směřovány na investice do oblasti mateřského a základního školství, a dále na opatření vedoucí ke zlepšení stavu místních komunikací. Obce jsou připraveny takové projekty předložit.
3. Požaduje, aby 300 mil. EUR, které byly v rámci příprav na příští programové období 2014-2020 přesunuty ze Společné zemědělské politiky do kohezní politiky, byly využity výlučně pro řešení potřeb venkova. Částku 200 mil. EUR navrhuje alokovat do Integrovaného regionálního operačního programu a 100 mil. EUR do Operačního programu Životní prostředí.
4. Vítá prohlášení Petra Gazdíka (TOP 09 a Starostové a nezávislí) z 18. dubna 2013, které podporuje požadavky Svazu měst a obcí ČR ve vztahu k budoucímu čerpání strukturálních fondů EU, předložené již v loňském roce Ministerstvu pro místní rozvoj a projednané na lednovém společném setkání Svazu měst a obcí ČR s vládou ČR.
5. Vyzývá Asociaci krajů ČR k urychlenému jednání se Svazem měst a obcí ČR ve věci prosazování územní a urbánní dimenze jak v Integrovaném regionálním operačním programu, tak v sektorových operačních programech.

________________________________________
Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, založenou jako zájmové sdružení právnických osob. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. V současné době Svaz sdružuje kolem dvou a půl tisíce měst a obcí.

--------------
ČT 1 Události z regionů, 19. 4.:

Jiří PETROVIČ, moderátor:
A v plzeňském studiu je místopředseda svazu měst a obcí ČR Oldřich Vlasák. Dobrý podvečer, pane Vlasáku.

Oldřich VLASÁK, místopředseda Svazu měst a obcí ČR:
Dobrý podvečer.
-------
Videozáznam naleznete ZDE -------
Jiří PETROVIČ, moderátor:
Slyšeli jsme, jaké změny v souvislosti s rozdělováním evropských dotací svaz navrhuje. Jak konkrétně jich chcete docílit?

Oldřich VLASÁK, místopředseda Svazu měst a obcí ČR:
Tak musím říci, že část kroků již byla odsouhlasena i vládou. Bylo tady zmíněno osm operačních programů. Z toho jeden bude integrovaný a regionální operační. Z toho si jasně uvědomujeme, že ty podmínky pro všechny regiony budou stejné. My chceme, aby i to metodické prostředí a informační prostředí bylo opět na jednom základě. Aby to, co platí v jednom kraji, platilo i v tom kraji druhém. Druhým naším požadavkem je, aby jak v tom regionálním integrovaném programu, tak v těch sektorových programech byla zahrnuta takzvaná urbánní a územní dimenze. To znamená, aby se na obce a města pamatovalo.

Jiří PETROVIČ, moderátor:
Co v té věci uděláte jako místopředseda Evropského parlamentu, jaké máte možnosti?

Oldřich VLASÁK, místopředseda Svazu měst a obcí ČR:
Tak my už jsme v té legislativě jako parlament navrhli některé změny. Například využívání těchto peněz zpátky pro turistický ruch, pro kulturu a pro sport, třeba z evropského regionálního rozvojového fondu. Chceme přenést více kompetencí na obce a města při výběru těch priorit. A potom samozřejmě i při té implementaci. A nová legislativa nám dává i jednu možnost novou, a to je využití prostředků přímo pro velké městské aglomerace. Takzvané integrované teritoriální investice.

Jiří PETROVIČ, moderátor:
Pane Vlasáku, díky za rozhovor, na shledanou.

Oldřich VLASÁK, místopředseda Svazu měst a obcí ČR:
Děkuji.

 

Zpět