Články

Koktejl party Ligy pro cestovní ruch

27. dubna 2013 | autor: Oldřich Vlasák | zdroj: Místopředseda EP
V TOP Hotelu Praha se konala 23. dubna 2013 akce s názvem "Koktejl party Ligy pro cestovní ruch", na které vystoupil místopředseda EP Ing. Oldřich Vlasák:

"Jsem potěšen, že mohu být přítomen na Koktejlu Ligy pro cestovní ruch, protože mi je toto téma jako bývalému primátorovi Hradce Králové velmi blízké. Přestože jsem v pozici místopředsedy Evropského parlamentu procestoval doslova celý svět, mohu s potěšením konstatovat, že takové památky a turistické cíle jako máme v Evropě, jinde nenaleznete.

Ostatně význam našeho kontinentu v tomto ohledu dokládají i data a Evropa je nejnavštěvovanější turistickou destinací na světě. Na celosvětovém cestovním ruchu se Evropa podílí zhruba 40 procenty, přičemž každoročně přiláká více než 500 milionů turistů. To je zhruba 3 krát více než Amerika nebo Asie a 10 krát více než Afrika. Nejnavštěvovanějším státem je Francie, poté Itálie a Španělsko. Mezi nejnavštěvovanější města patří Londýn, Řím, Paříž a Istanbul , na osmém místě je pak naše hlavní město Praha.

Na tomto fóru není třeba nikomu připomínat, že cestovní ruch je důležitou součástí ekonomiky a má významný dopad na konkurenceschopnost a zaměstnanost Unie. Turistický sektor tvoří v EU přibližně 5 % HDP, 5,2 % pracovních míst a působí v něm téměř 1,8 milionu podniků, převážně malých a středních.

Jistě víte lépe než já, že cestovní ruch je více než ostatní zasažen dlouhotrvající ekonomickou a finanční krizí. Dokládají to jak číslo o celkových objemech produkce, tak statistiky individuálního chování. Podle jednoho z posledních Eurobarometrů zhruba 40 % obyvatel Unie nejezdí z finančních důvodů na dovolenou a více než 40 % z těch, co si dovolenou mohou dovolit, cestuje vlastním autem nebo na motorce.

Unijní instituce včetně Evropského parlamentu si jsou vědomi nepříznivé situace v této oblasti a snaží se cestovní ruch v Evropě podporovat. Existují podpůrné celounijní programy jako např. Calypso na podporu znevýhodněných obyvatel cestovat za dovolenou mimo sezónu nebo EDEN na podporu destinačního managementu do atraktivních méně známých míst. Zvažují se i legislativní nástroje jako například zavedení tzv. European Tourism Label for Quality Systems Initiative s cílem zpřehlednit a ujednotit značení kvality turistických zařízení.

Dalším z nástrojů podpory cestovního ruchu v členských státech jsou pak evropské fondy, což je téma, které mám jako koordinátor frakce Evropských konzervativců a reformistů na starosti. Právě tzv. strukturální fondy mohou poskytnout potřebnou finanční podporu, díky níž se zvýší konkurenceschopnost i kvalita služeb cestovního ruchu na regionální i místní úrovni.

V současném programovacím období (v letech 2007–2013) činí na celounijní úrovni plánovaná podpora z evropských fondů přímo na cestovní ruch více než 6 miliard eur, což je 1,8 % ze všech přidělených prostředků. Částka 3,8 miliardy eur je přitom vyčleněna na zlepšování služeb cestování ruchu, 1,4 miliardy eur na ochranu a rozvoj přírodních krás a 1,1 miliardy eur na jejich propagaci. Kromě toho lze poskytnout finanční prostředky na infrastrukturu a služby související s cestovním ruchem i z jiných položek evropského rozpočtu, například v oblasti inovace, podpory malých a středních podniků, aplikací IT či rozvoje lidského kapitálu. Pro srovnání - Česká republika je s 2,6 % evropských prostředků rozpočtovanými do cestovního ruchu nad evropským průměrem.

Dovolte mi zakončit své úvodní slovo pohledem do budoucna. Jak všichni víme, většina evropských fondů rozdělovaných v tomto období je již alokována a všechny konečné příjemce tak zajímá zejména to příští programovacím období - po roce 2013. V tomto ohledu byla oblast cestovního ruchu výrazně ohrožena. Snahou Evropské komise, která legislativu navrhuje, je totiž omezit projekty, které z určitých úhlů pohledu mohou narušovat tržní prostředí nebo generovat příliš vysoké provozní náklady. A takové projekty jsou často v oblasti cestovního ruchu, sportu a kultury. Tyto oblasti proto Evropská komise původně nechtěla vůbec financovat, díky našemu tlaku ve Výboru pro regionální rozvoj Evropského parlamentu nakonec projekty v těchto oblastech umožněny budou. "Ne" či podmíněné "ano" tak nakonec bude platit zejména jen pro financování některých projektů rozvoje infrastruktury cestovního ruchu, jako například golfová hřiště, hotely, kulturní domy, některé cyklostezky vedoucí „odnikud nikam“. V oblasti cestovního ruchu bude naopak možné podpořit projekty na ochranu kulturního dědictví a životního prostředí, či konkurenceschopnost a zaměstnanost.

To si myslím, že je pozitivní zpráva na závěr."

Ing. Oldřich Vlasák
místopředseda Evropského parlamentu

Praha, 2013-04-22

 

Zpět