Články

Vztahy mezi Latinskou Amerikou a Evropskou unií

9. května 2013 | autor: vt | zdroj: Univerzita Hradec Králové
V pondělí 6. května 2013 se na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové (FF UHK) uskutečnila mezinárodní konference s názvem „Vztahy mezi Latinskou Amerikou a Evropskou unií“. Kontakty mezi oběma částmi světa jsou dosud spíše opomíjené, ačkoli tato situace není ze střednědobého a dlouhodobého hlediska vyhovující ani pro Latinskou Ameriku, ani pro Evropskou unii.

Konference se mj. zúčastnil a slavnostně ji uvedl místopředseda Evropského parlamentu Ing. Oldřich Vlasák zabývající se tématem spolupráce mezi oběma regiony i na evropské parlamentní půdě.
Mezi dalšími účastníky konference byla i Eliška Rubíková z Úřadu vlády, která hovořila na téma Strategické partnerství EU se zeměmi Latinské Ameriky. Hlavním zahraničním hostem konference se stal nikaragujský odborník na tématiku integrace Denis Iván Rojas Lanuza, jenž se ve svém příspěvku zaměřil na strategické vztahy mezi Střední Amerikou a Unií, což je téma, které je u nás akademicky i politicky zcela opomíjené.

Konference měla mj. přispět k pochopení důležitosti vzájemných interakcí, a to jak integračních, politických, tak ekonomických.


Prezentace O. Vlasáka v PDF k přednášce ZDE

 

 

Příloha: latino.pdf

Zpět