Články

Poslanecký den v Dobrušce

30. dubna 2013 | autor: ves | zdroj: Kancelář O. Vlasáka
V rámci svých pravidelně pořádaných Poslaneckých dní navštívil místopředseda Evropského parlamentu Oldřich Vlasák 29. dubna 2013 město Dobrušku.
Nejdříve jeho cesta vedla do Střední průmyslové školy elektrotechniky a informačních technologií, kde se setkal se s ředitelem školy Ing. Milanem Maršíkem a starostou města Dobruška Mgr. Petrem Tojnarem. Následovala beseda se studenty.
Při přednášce studentům se Oldřich Vlasák věnoval zejména historii Evropské unie, zmínil významné evropské instituce osvětlil žákům jejich fungování. Druhá část besedy byla vědomostním testem, kdy odměnou za správnou odpověď byly propagační předměty politické frakce ECR (Evropští konzervativci a reformisté) v Evropském parlamentu.
"V naší škole se uskutečnila beseda s místopředsedou Evropského parlamentu, europoslancem Oldřichem Vlasákem, během které jsme byli poučeni především o historii EU a funkci pana Vlasáka. Zúčastnili se jí studenti tří tříd naší školy. Přítomen byl i starosta města Dobrušky, pan Petr Tojnar. Dověděli jsme se, kde mají sídlo jednotlivé orgány Evropské unie, jakým způsobem jsou rozdělena zastupitelská křesla mezi členské státy, jaké zde působí politické strany a jak jsme zastoupeni jako Česká republika. Na závěr přednášky proběhl malý kvíz, během něhož jsme mohli získat za správné odpovědi několik reklamních předmětů od evropské strany ECR. Těsně před koncem došlo ještě na otázky z naší strany, na které jsme dostali požadované informace," uvedl student Michal Müller, T3A.
Fotografie z besedy ve škole naleznete ZDE

Po přednášce na střední škole se Oldřich Vlasák sešel se starosty a místostarosty měst Rychnovska a Náchodska. Téma jejich rozhovoru se týkalo zejména současné nelehké situace představitelů měst a obcí v ČR, kteří se potýkají s řadou problémů. Ty jim přináší mnohdy problematická legislativa. "Starostové jsou jediní představitelé veřejné moci, kteří se opírají o pevnou, jistou, dlouhodobou a silnou podporu veřejnosti. ODS se může o své starosty opřít a musí je podpořit. Musí zabránit jejich zpochybňování a znevěrohodňování.
Prioritním úkolem státu ve vztahu k obcím a občanům nemají být revoluční reformy veřejné správy, ale zásadní redukce agend státu, a s tím spojené administrativy a byrokracie. A to jak vůči obcím a jejím představitelům, tak vůči občanům," zdůraznil europoslanec a místopředseda Svazu měst a obcí ČR Oldřich Vlasák.
Fotografie ze setkání se starosty naleznete ZDE

-----------

"Počátek středního odborného školství v Dobrušce je spojen s datem 15. října 1945, kdy v původní budově z roku 1936 zahájila výuku Státní mistrovská škola strojírenská. Počínaje rokem 1951 se tato škola změnila na Vyšší průmyslovou školu strojírenskou se čtyřletým studiem ukončeným maturitou. Strojírenská výuka na naší škole probíhala až do roku 1974, kdy školu opustili poslední maturanti strojírenských oborů. Paralelně však již od roku 1964 začala výuka elektrotechnického oboru Zařízení silnoproudé elektrotechniky. Prudkému rozvoji školy přestala brzy původní budova stačit, a proto byla během šedesátých a sedmdesátých let vybudována přístavba laboratoří a dílen školy. V období 1954 - 1992 bylo možné kromě denní formy absolvovat školu i studiem při zaměstnání - nejprve večerní, později i dálkovou formou. Škola realizovala v té době i pomaturitní studium, např. Studium revizních techniků. Po roce 1989 naše škola začala hledat svou novou tvář. Na změnu poptávky ve svém přirozeném spádovém území reagovala zřízením slaboproudých oborů paralelně k oboru silnoproudému. Nejprve obor Automatizační technika (v roce 1992) a o rok později i obor Slaboproudá elektrotechnika. Pro výuku těchto oborů bylo nutné nově vytvořit prostorovou, součástkovou a přístrojovou základnu pro výuku. Proběhlo proto přebudování laboratoří a dílen pro potřeby nové skladby oborů.

Současnost a budoucnost -

Rychlý rozvoj elektrotechnických oborů si vyžádal provést zásadní SPŠelit změny oborové vzdělávací nabídky směrem k zaměření na Informační technologie.

Dnes škola nabízí uchazečům dva základní obory. ELEKTROTECHNIKA ve školním vzdělávacím programu Počítačové řídicí systémy a elektrotechnika a INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ve dvou modifikacích. Výuka probíhá v moderně vybavených učebnách a laboratořích a žáci jsou vedeni zkušenými pedagogy."
Ing. Milan Maršík, ředitel školy

-------------
Fotografie z besedy ve škole naleznete ZDE

Fotografie ze setkání se starosty naleznete ZDE

 

Zpět