Články

Dopravní stavebnictví potřebuje odvážná řešení!

10. května 2013 | autor: Oldřich Vlasák | zdroj: Místopředseda EP
Úvodní článek Oldřicha Vlasáka do sborníku Dopravní stavby - Dopravní stavebnictví potřebuje odvážná řešení!
-----------------

Doprava představuje jednu z nejrozsáhlejších sfér ekonomiky. Její rozvoj je odrazem globální spolupráce a je pro společnost základem pro ekonomicky výhodnou vzájemnou výměnu zboží nejenom v evropském ale i v celosvětovém měřítku. Pro Českou republiku coby vnitrozemský stát v srdci Evropy představuje dopravní infrastruktura konkurenční výhodu, protože umožňuje její zapojování do evropských toků zboží. Její nedokončenost a mnohdy také nedostatečná kvalita je z tohoto hlediska vážným problémem a jedním z limitujících faktorů regionálního rozvoje i rozvoje národního hospodářství jako celku. Dostatečné investice do kvalitní a moderní dopravní infrastruktury jsou proto nezbytnou podmínkou rozvoje naší ekonomiky.

Dopravní stavitelství zůstává významnou součástí oboru stavebnictví, které je pro Českou republiku klíčovým ekonomickým segmentem. S podílem přibližně 7 % na HDP je ostatně tento obor jedním z nejdůležitějších sektorů národního hospodářství. Je proto namístě, abychom oblasti stavebnictví a obzvláště pak dopravního stavebnictví věnovali náležitou pozornost, a to nejenom u nás doma, ale i v Bruselu a to zejména v kontextu efektivního využívání evropských fondů.

Právě při realizaci nových projektů, často spolufinancovaných z evropských fondů, bychom měli brát v potaz nejenom technickou vyspělost, ale i estetickou hodnotu dopravních staveb. V tomto kontextu se na evropském poli stále častěji používá soutěž o návrh. Ten vedle ceny zohledňuje také kreativitu, inovativnost a kvalitu navrženého díla. Jako bývalý primátor Hradce Králové přitom vím, jak je složité postavit drahou stavbu, která je svým způsobem nadčasová a výjimečná. Často nám totiž chybí vůle pro to, prosadit odvážné vize a řešení. Když se ale tato odvážná řešení nakonec podaří realizovat, pocítí to nejenom stávající generace, ale i ty budoucí. Kupříkladu Gočárův plán s okruhem kolem města byl v tehdejší době také odvážnou vizí, která se ale nakonec zapsala do učebnic urbanismu a doprava v Hradci Králové z ní žije dodnes.

Dopravní stavebnictví proto potřebuje odvážná řešení. Řešení jako je kupříkladu projekt vysokorychlostní železnice z Londýna na sever Anglie. Tento projekt, nazývaný High Speed 2, za 980 miliard Kč má být dokončen během dvaceti let a měl by být první novou železniční tratí severně od Londýna za více než století. Vytvořit by přitom měl nejméně 100 tisíc pracovních míst a cesta do severoanglických měst by se měla zkrátit téměř na polovinu. Podle britského konzervativního ministra financí George Osborna se jedná sice o řešení velmi drahé, ale takové, které podpoří budoucí růst ekonomiky, vytvoří peníze a umožní státu financovat veřejné služby. Právě takovými projekty bychom se měli inspirovat!

Věřím, že Vás publikace obsahující tuzemské významné dopravní stavby za období 2008-2012 vybídne k zamyšlení a že se stejně jako já inspirujete mnohými odvážnými stavbami, ať už se jedná o projekty silniční, železniční, vodní či projekty regenerace městských center.

Ing. Oldřich Vlasák
Místopředseda Evropského parlamentu
Místopředseda Svazu měst a obcí České republiky

 

Zpět