Články

Výstava III. odboj v Československu zahájena

22. června 2013 | autor: Jakub Vít | zdroj: www.odshk.cz
Od pátku 21. 6. 2013 je možné zhlédnout výstavu III. odboj v Československu. Výstava je instalovaná v I. patře Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové do 28. 6.

Mladí konzervativci Hradec Králové, ve spolupráci s Konfederací politických vězňů ČR, pod záštitou místopředsedy Evropského parlamentu Ing. Oldřicha Vlasáka, uspořádali v I. patře Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové výstavu III. odboj v Československu. Výstava se konala u příležitosti Dne památky obětí komunistického režimu – 27. června 1950 byla popravena Milada Horáková a tři další odsouzení z prvního velkého politického procesu, zinscenovaného komunistickou mocí v tehdejším Československu. Autorem této výstavy jsou brněnští výtvarníci Sabina a Jan Kratochvilovi.
Při zahájení výstavy, které se konalo 21. června, uvedl Oldřich Vlasák mimo jiné: „Po únoru 1948 došlo ke třetímu odbojovému hnutí proti uchvácení moci komunistickou stranou. Od té doby bylo do roku 1989 za tuto činnost odsouzeno k vysokým trestům na 250 000 osob, 241 politických vězňů bylo popraveno a více než 8 000 mužů a žen zemřelo ve věznicích a koncentračních táborech na následky věznění. Dalších 80 000 mužů a žen bylo bez soudů uvězněno v táborech nucených prací a muži ještě sloužili u PTP. To jsou fakta, která bohužel v učebnicích dějepisu nenajdeme."

Předseda hradeckých Mladých konzervativců Bc. Jakub Vít s lítostí hodnotí současný společenský stav: "Velice mě trápí, že mladé lidi nedávná historie nezajímá, učitelé na základních, ani středních školách ji neučí. Často se setkávám s nesmyslnou myšlenkou, že se občané Československa před rokem 1989 měli lépe. Tyto mýty je třeba vyvracet. Výjezdní doložky, justiční vraždy, nucené práce v uranových dolech, fronty téměř na vše, nedostatek běžného spotřebního zboží, a mohl bych pokračovat do nekonečna. Já pevně věřím, že právě výstava III. odboj v Československu je střípkem do mozaiky poznání naší nedávné historie, protože kdo nezná svou historii, je nucen ji opakovat. To já bych opravdu nerad."

Velice si vážíme účasti zástupců KPV a bývalých pétépáků. Těmto lidem je třeba naslouchat, to je paměť našeho národa. Místopředseda Konfederace politických vězňů pan Zdeněk Kovařík se při zahájení kriticky hodnotil produktu školství, kdy studenti mnohdy nemají ani základní tušení o poměrech v minulém režimu. Zároveň ale vyjádřil jakousi naději, kdy jsou zástupci KPV stále zvaní na besedy a setkání se studenty. Energie a nasazení těchto lidí je úctyhodné a patří jim za to velký dík.

 

Zpět