Články

Konference X. Hradecké dny sociální práce

2. října 2013 | autor: ves | zdroj: Kancelář O. Vlasáka
Ve dnech 27. a 28. září 2013 se uskutečnila v budově Univerzity Hradec Králové v Hradecké ulici mezinárodní vědecká konference X. Hradecké dny sociální práce, tentokrát na téma Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce. Pořadatelem akce byl Ústav sociální práce Univerzity Hradec Králové, spolupořadatelem Ministerstvo práce a sociálních věcí. Záštitu nad konferencí převzali ministryně práce a sociálních věcí ČR a rektor Univerzity Hradec Králové.

Konference byla rozdělena do 6 tematických okruhů:
- Vzdělávání v sociální práci
- Pomůže rozvoji sociální práce nová právní úprava?
- Psychosociální podpora sociálních pracovnic a pracovníků
- Trh, stát, občanský sektor a sociální práce
- Rodina jako předmět zájmu sociální práce
- Mezinárodní pohledy na současnost a perspektivy sociální práce

Na konferenci vystoupil také předseda Správní rady Univerzity Hradec Králové a místopředseda Evropského parlamentu Ing. Oldřich Vlasák: "Možná si někteří z Vás pomyslí, co má asi Evropský parlament resp. Evropská unie společného s oborem sociální práce.
Popravdě velmi málo a je to tak dobře.
Přestože má Evropská unie sdílené kompetence jak v oblasti sociální politiky i v oblasti vzdělávání, praktický dopad jejich rozhodnutí s výjimkou finančních nástrojů do oblasti sociální práce je poměrně omezený.
Zdůrazním zde s výjimkou evropských fondů, protože zde určitě nemusím nikoho přesvědčovat o tom, že bez strukturálních fondů by mnohé služby opírající se o sociální práci vůbec nemohly existovat. Ostatně i tato konference, jestli jsem správně zaregistroval, je spolufinancována z Evropského sociálního fondu.
Nicméně obecně platí, že z hlediska tvorby politiky Evropská unie a její instituce v zásadě podporují spolupráci členských států a dbají na dodržování základních standardů a respektování lidských práv.
Jako příklady takových politik Unie majících dopad do oblasti sociální práce mohu uvést evropskou strategii pro mládež, dobrovolný evropský rámec kvality sociálních služeb nebo aktivity spojené s evropským inovačním partnerstvím pro aktivní a zdravé stárnutí.
Řekl jsem zde, že si myslím, že je dobře, že nadnárodní organizace jako je Evropská unie, regulují resp. zasahují do oblasti sociální práce pouze výjimečně.
V první řadě totiž řešení sociálních problémů musí ležet na bedrech jednotlivců, jejich rodin, jejich nejbližšího okolí.
To si nemyslím jenom já, ostatně i v nedávném průzkumu veřejného mínění realizovaného CVVM vychází, že téměř třetina lidí je přesvědčena, že se lidé samy málo o sebe starají.
Podceňovaná je i role obcí a měst. To říkám s jasným uvážením jako dlouholetý komunální politik, bývalý primátor a předseda Svazu měst a obcí České republiky.
Právě ve Svazu měst a obcí ČR jsme často diskutovali a řešili se státem resp. národní vládou, za co má odpovídat obec, za co kraj a co musí řešit stát.
Osobně jsem byl vždy proti odnímání kompetencí obcí v sociální oblasti, protože si nemyslím, že starostové se mají starat jenom o silnice, chodníky, vodovody a poplatky za odpad, ale naopak jsem přesvědčen, že starostové a lidé, kteří pro ně pracují, jsou ti, kteří mají také podporovat sociální podnikání, mateřské a základní školství, řešit problémy lidí odkázaných na pomoc jiných osob, ať už jsou to děti, senioři či lidé s hendikepem."


 

Zpět