Články

Europoslanci odmítli tvrdá opatření proti kuřákům

8. října 2013 | autor: | zdroj: EurActiv, EP
Evropský parlament se na svém dnešní plenárním zasedání (8. 10. 2013) postavil proti stávajícímu návrhu Evropské komise ohledně tabákových výrobků. Odmítl zákaz tenkých cigaret, regulaci elektronických cigaret, i když souhlasí se zákazem mentolových cigaret. Europoslanci také požadují, aby zdravotní varování zabírala menší plochu krabičky, než navrhovala Evropská komise.

Poslanci požadují, aby zdravotní varování bylo jen na 65 procentech strany krabičky, zatímco podle Bruselu měla výstraha pokrývat tři čtvrtiny přední a zadní strany krabičky.

Kontroverzní návrh byl velmi přísný, zakazoval slimky a elektronické cigarety se měly prodávat jen v lékárnách. To europoslanci odmítli, souhlasí však se zákazem mentolových cigaret, jejichž obliba roste díky použití mentolových kapslí.

Protože parlament požaduje změny návrhu, musí o výsledné podobě zákona jednat europoslanci s členskými státy.

--------------
Psalo se 4. 10. 2013:

Příští týden čeká Evropský parlament odložené hlasování o ostře sledovaném návrhu na revizi evropské tabákové směrnice. EurActiv se ptal českých europoslanců, jestli návrh Evropské komise na přísnou regulaci tabákových výrobků podpoří. Podle některých by se do této oblasti neměla EU vůbec pouštět. Zaznívají také obavy z ekonomických dopadů, jiní europoslanci jsou však přesvědčeni, že ochrana zdraví je na prvním místě.

„Pokud jde o postoj členských zemí na úrovni Rady EU, výraznější změny se tam neočekávají. Důležitou roli však může sehrát konečné stanovisko Evropského parlamentu, protože po jeho schválení bude nezbytné dosáhnout kompromisu v rámci trialogu,“ říká v dnešním (4. října) rozhovoru ředitel odboru potravinářské výroby a legislativy ministerstva zemědělství Jindřich Fialka, který se za Českou republiku podílel na projednávání revize evropské tabákové směrnice.

S návrhem přišla na konci minulého roku Evropská komise, která chce zlepšit fungování jednotného trhu v oblasti tabákových výrobků a zároveň snížit počet začínajících kuřáků mezi mladými lidmi. Navrhuje proto například zvětšení zdravotních varování na obalech, ke kterým by se měly přidat i varovné obrázky, zákaz cigaret s příchutí včetně mentolové, zákaz slim cigaret nebo regulaci týkající se elektronických cigaret (více informací o návrhu a jeho projednávání naleznete v aktualizovaném Links Dossier).

Členské země už svou pozici k nové směrnici schválily letos v červnu. Návrh Komise chtějí v některých zásadních bodech zmírnit (EurActiv 24.6.2013). Česká republika společný postoj nepodpořila, protože má k navržené legislativě výrazně skeptičtější postoj (EurActiv 29.3.2013).

Více naleznete ZDE

Jak již bylo zmíněno, návrh musí nyní schválit ještě europoslanci. Ti mají o směrnici rozhodovat příští týden v úterý (EurActiv 5.9.2013). Poté by měla začít trojstranná vyjednávání mezi Komisí, Parlamentem a Radou.

Legální zboží

Většina z českých europoslanců, kteří reagovali na dotaz EurActivu, se k návrhu směrnice staví negativně.
------------------
OLDŘICH VLASÁK: „Kladu si otázku, zda je tabák ‚normální‘ zboží nebo nebezpečná droga. Zda máme kouření považovat za legální, byť neodpovědné chování, nebo zda by bylo lepší je zakázat,“ sdělil redakci místopředseda Evropského parlamentu Oldřich Vlasák (ECR).

Se zákazem cigaret jako takových by prý problém neměl, ačkoliv je podle něj jasné, že by se problém pouze přesunul do sféry černé ekonomiky. „Pokud si ale odpovíme, že cigarety jsou legálním zbožím, které se prodává na vnitřním trhu, považuji za nesmyslné nařizovat výrobcům, jak má výrobek vypadat a že se nijak nesmí lišit od konkurence,“ dodal.

Více naleznete ZDE

-------------

Návrh směrnice podle něj ještě čekají významné změny. „Při hlasování se budu řídit pozicí našeho europoslaneckého klubu ODS, kde o této normě ještě povedeme zevrubnou diskusi,“ řekl EurActivu na začátku září.

Právě europoslanci ODS, kteří jsou členy Evropské konzervativní a reformní skupiny (ECR), často odmítají návrh směrnice jako takový. Například europoslanec Evžen Tošenovský je stejně jako řada jeho stranických kolegů přesvědčen, že rozhodování o tabákové regulaci by mělo být ponecháno jednotlivým členským zemím, a ne Evropské unii.

„Jestliže má každý členský stát právo na svou tabákovou politiku v daňové oblasti, pak si myslím, že by toto právo měl mít i v oblasti zdravotních varování,“ domnívá se také další europoslanec ODS Miroslav Ouzký.

„Samozřejmě si nepřeji, aby mladiství kouřili, ale mluvíme tu o výrobcích, které užívají i dospělí lidé. Domnívám se, že snahou Evropské unie může být zajištění dostatečné a srozumitelné informace o všech dostupných tabákových výrobcích tak, aby se každý dospělý člověk mohl svobodně rozhodnout o tom, zda bude kouřit a co bude kouřit,“ říká pak europoslankyně Andrea Češková (ECR). Nelíbí se jí, že Komise návrh „schovává“ za snahu omezit kouření mladistvých, ale chce přitom zakázat výrobu a prodej některých druhů výrobků.

Zákazy ne

Proti směrnici jako celku plánuje v úterý hlasovat také europoslanec Jan Březina, který je členem KDU-ČSL a v Evropském parlamentu Evropské lidové strany (EPP). Skupina EPP, která je nejpočetnější frakcí v Parlamentu, navrhuje ve svých pozměňovacích návrzích například pětileté přechodné období pro tabákové výrobky s mentolovou příchutí nebo chce Komisi odebrat některé prováděcí pravomoci, kterými má podle původního návrhu disponovat. Zdravotní varování by podle EPP měly na krabičkách zabírat 50 % plochy přední i zadní strany (Komise navrhuje 75 %).

„Já samozřejmě podpořím svou frakci v jejích pozměňovacích návrzích, protože většina z nich je rozumných. Ale v závěrečném hlasování budu proti směrnici,“ říká Březina. Přístup Komise podle něj není správný, zákazy prý totiž nemají pozitivní výsledky. Je tak prý potřeba zaměřit se na zákaz kouření v restauracích nebo skutečné omezení prodeje tabákových výrobků mladistvým.

Pracovní místa

Parlamentní zpravodajkou k tabákové směrnici a zastánkyní přísné tabákové regulace je britská europoslankyně Linda McAvanová, která je členkou skupiny Progresivní aliance socialistů a demokratů (S&D). Ne všichni členové této frakce ale návrh směrnice podporují.

Český sociálnědemokratický europoslanec Robert Dušek se například obává o pracovní místa. „Nesmíme zapomenout, že Česká republika je také významný výrobce tabákových výrobků. Aplikace směrnice může v současné podobě ohrozit pracovní místa v tomto odvětví českého průmyslu,“ napsal na svých internetových stránkách. Nelíbí se mu také, že zdravotní varování by se měla zvětšovat na úkor prezentace značky výrobce.

Dopad na zaměstnanost zmiňuje i europoslanec ODS Hynek Fajmon. „Návrh bude mít silně negativní dopad na výběr spotřební daně, což je v době masivního deficitu státních rozpočtů velký problém. Návrh také ohrožuje zaměstnanost v mém volebním obvodu, kterým je Česká republika,“ řekl EurActivu.

Zdraví na prvním místě

Že by některá nová opatření případně mohla vést ke ztrátě pracovních míst, se domnívá i europoslankyně ČSSD Zuzana Brzobohatá. Návrh směrnice jako celek však chce podpořit. „Domnívám se, že omezení kouření nebo působení na mladé lidi, aby nezačínali kouřit, by mělo stát nad všemi ekonomickými ukazateli. Zdraví a délka života se penězi měřit nedají,“ řekla redakci. Nebudu se tak prý řídit vládní pozicí, ale „svým svědomím“.

„Samozřejmě se dá také uvažovat například o výpadku spotřební daně. Jde však o okamžitý dopad. V delším časovém horizontu tuto ztrátu převýší úspory například ze zdravotního a sociálního pojištění, neboť souvislost mezi kouřením a mnohými chorobami je jasně vědecky prokázána,“ dodala.

Česká republika ztrácí každý rok vlivem nezdravého životního stylu obyvatelstva asi 25 miliard korun, dodává k tomu místopředseda frakce S&D Libor Rouček. Následky vlivu kouření prý přitom hrají hlavní roli. „To je částka, která mnohonásobně převyšuje takzvané příjmy do státní kasy z výroby a prodeje tabákových výrobků,“ dodal europoslanec.

„Osobně z mnoha důvodů souhlasím s tím, že je kouření třeba nějakým způsobem – hlavně vzhledem k jeho prokazatelnému škodlivému vlivu na lidské zdraví – regulovat, a to především ve vztahu k rizikovým skupinám občanů,“ říká k tématu europoslanec KSČM Jiří Maštálka, který byl ke směrnici stínovým zpravodajem skupiny Konfederace evropské sjednocené levice a severské zelené levice (GUE/NGL) v europoslaneckém výboru pro právní záležitosti.

„Je tu ale několik velkých ‚ale‘,“ dodává. Evropská komise si podle něj ve svém návrhu vymezuje příliš rozsáhlé přenesené pravomoci, na které by se mohla navíc v budoucnu odkazovat. Další „ale“ prý budí návrh detailně určovat velikost varování před škodlivostí kouření. „Jsem přesvědčen, že abnormální velikost varování před zdravotními riziky není tím hlavním, co mládež, těhotné ženy nebo nemocné lidi od kouření může odradit,“ říká Maštálka.

Stanoviska:

„Bohužel často hledíme spíše na okamžitý efekt a neuvažujeme v dlouhodobých horizontech. Pro mě osobně má potřeba chránit mladé lidi jednoznačně nejvyšší prioritu,“ sdělila redakci Zuzana Brzobohatá (S&D)

„Kdyby bylo tak jednoduché zakázat a omezit kouření a další škodlivé návyky, už bychom asi neměli ani alkoholiky, ani drogově závislé. Ale věc je bohužel složitější. Podle mě směrnice otevírá spíše možnosti výroby načerno a pašování,“ domnívá se Jan Březina (EPP).

„Domnívám se, že zákazem výroby určitých druhů cigaret nedocílíme snížení zájmu mladých lidí o kouření. Mladiství s kouřením nezačínají z důvodu chutných příchutí, ale aby zvýšili svoji prestiž mezi vrstevníky či aby mezi své vrstevníky zapadli. Měli bychom se spíše než na zákazy výroby tabákových produktů zaměřit na to, aby kouření přestalo pro ně být atraktivní,“ řekla EurActivu Andrea Češková (ECR)

,,Sdílím sice cíl návrhu směrnice, že je především nutné snížit počet kuřáků v nedospělém věku. Současně se však domnívám, že je na svobodném rozhodnutí každého kouřit či nekouřit,“ napsal na svých internetových stránkách Robert Dušek (S&D).

„Zdravotní dopady kouření nepodceňuji. Nicméně, ty musí vyhodnotit svobodně každý dospělý člověk sám. Současný systém ochrany před kouřením považuji za dostatečný,“ uvedl Hynek Fajmon (ECR).

„Souhlasím s posílením všech forem prevence s maximálním využitím nejmodernějších prostředků reklamy i komunikace. Stejně tak rozhodně by se měla unie zasazovat o co nejúčinnější a nejtěsnější spolupráci členských zemí v boji s nelegálním trhem tabákových výrobků,“ tvrdí Jiří Maštálka (GUE/NGL).

„Nemám nic proti zdravotním tvrzením, ale zákaz produktů, jako jsou slim cigarety nebo cigarety s příchutí, pod vlajkou ochrany zdraví považuji za hloupost,“ řekl EurActivu v minulosti Miroslav Ouzký (ECR).

„Podpořím návrh kolegyně Lindy McAvanové. Je jednoznačně prokázáno, že kouření škodí lidskému zdraví. Mělo by být proto povinností každé zodpovědné vlády ochránit své občany, v tomto případě hlavně mladistvé, před vlivem tabákových výrobků,“ myslí si Libor Rouček (S&D).

„Směrnice je postavena na špatném právním základě,“ souhlasí s postojem své frakce Evžen Tošenovský (ECR). „Dochází k zásahu do vnitřního trhu EU,“ dodává.

„Určitě je důležité, aby mladí lidí nezačínali s kouřením jako s něčím, co je módní, a nevypěstovali si tak závislost na celý život. Stejně důležité je poskytnout pomocnou ruku těm, kteří se rozhodnou s kouřením přestat a myslí to skutečně vážně. Největší váhu podle mého názoru však musí mít úsilí omezit negativní důsledky kouření pro nekuřáky. Za největší problém totiž považuji rizika pasivního kouření,“ řekl Oldřich Vlasák (ECR).

--------------
Více naleznete ZDE

 

Zpět