Články

V Evropském parlamentu se připravuje výstava k 100. výročí vzniku Československých legií

14. listopadu 2013 | autor: Eva Veselá | zdroj: Kancelář O. Vlasáka
V příštím roce uplyne sto let od vzniku Československých legií. Toto významné výročí bychom si měli připomenout nejen v České a Slovenské republice, ale i v rámci Evropské unie. Proto se místopředseda Evropského parlamentu Ing. Oldřich Vlasák rozhodl uspořádat zde výstavu připomínající hlavní události spojené se zahraničními čs. vojsky, které významně přispěly k formování českého a slovenského národa a předcházely vzniku československého státu.

„Minulé století bylo po všech stránkách velice hektické, historické události předurčily další vývoj našeho státu i celé Evropy. Počátek 21. století s sebou tedy nese významná výročí, jejichž připomenutí je nezbytné pro další existenci našeho národa a jeho demokratický vývoj. V roce 2008 jsme si připomněli 90 let od vzniku Československé republiky, rok 2014 je významný pro počátek Československých legií. Ty vznikaly v Rusku, Itálii a Francii v období 1. světové války z řad Čechů a Slováků, kteří žili v zahraničí nebo přeběhli v průběhu války na druhou stranu fronty. V zahraničí tvořili samostatné jednotky, bojující za svoji suverenitu na straně Dohody,“ připomněl historické události Oldřich Vlasák.

Zahájení první výstavy 100. let československých legií, která bude následně představena v roce 2014 i v několika městech v České republice, se uskuteční v „předvečer“ významného výročí na půdě Evropského parlamentu ve Štrasburku. Výstava se zde koná ve dnech 18. až 22. listopadu 2013. Slavnostní vernisáž se uskuteční v úterý 19. listopadu od 15 hodin v prvním patře budovy LOW v Galerii Sud.

Expozici zhotovili Jan a Sabina Kratochvilovi, kteří ve spolupráci s exulanty a Úřadem pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu vybudovali v Brně „Muzeum českého a slovenského exilu 20. století“. Výstava obsahuje zajímavé informace pro všechny, kteří se s tímto obdobím vzniku naší první samostatné republiky, jemuž předcházelo utrpení, odvaha a touha po demokratickém uspořádání světa, dosud setkávali jen sporadicky.

-----------
Brožurka k 100. výročí Československých legií ZDE

 

Zpět