Články

Konference „Evropské fondy a jejich efektivní využívání po roce 2013“

10. listopadu 2013 | autor: | zdroj: MK
Ve dnech 1. - 2. listopadu 2013 se uskutečnila IV. Konference v Plzni na téma „Evropské fondy a jejich efektivní využívání po roce 2013“, kterou pořádal regionální klub Mladých konzervativců v Plzni
ve spolupráci s nadací Konrada Adenauera, a to za účelem zvýšení povědomí mladých posluchačů o evropské politice a činnosti struktur Evropské unie, a rovněž byla tato konference pro účastníky
příležitostí diskutovat s významnými osobnostmi z této oblasti o aktuálních otázkách a problémech čerpání evropských fondů. Pozvání na konferenci přijal místopředseda Evropského parlamentu Ing.
Oldřich Vlasák a primátor města Plzně Mgr. Martin Baxa, dalšími hosty, kteří se konference zúčastnili, byli ředitel Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje Ing. Filip Uhlík a Bc. Martin Popelka
z Ministerstva životního prostředí. Uvedené dvoudenní akce se v řadách posluchačů zúčastnili členové regionálních klubů Mladých konzervativců z celé České republiky, a jejich velká část se aktivně zapojila do několika diskuzí, které během víkendu proběhly. Závěrem účastníci konference celou akci hodnotili velice kladně.

 

Zpět