Články

Představitelé významných evropských měst a regionů rokovali v Praze

2. prosince 2013 | autor: | zdroj: SMO ČR
Praha, 2. prosince 2013 – Svaz měst a obcí ČR a Rada evropských obcí a regionů pod záštitou primátora hl. m. Prahy Tomáše Hudečka pořádaly zasedání Politického výboru Rady evropských obcí a regionů (CEMR), kterého se účastnilo více než 170 primátorů, starostů a zástupců regionů z 30 evropských zemí.
Na tomto jednání, které se poprvé v historii organizace od roku 1952 koná v Praze, proběhly volby do statutárních orgánů. Jak uvádí nově zvolená prezidentka CEMR Annemarie Jorritsma, předsedkyně nizozemské asociace měst a obcí VNG, postavení samospráv v Evropské unii i v Evropě nabývá na větší důležitosti. Samosprávy poskytují základní služby svým občanům, jejichž kvalita má vliv na spokojený život občanů i fungování státu. Máme zkušenosti, jak negativně dokáží některé legislativní návrhy učiněné na národní i evropské úrovni ovlivnit chod obcí a jejich finanční stabilitu.
Nově znovuzvolený výkonný prezident CEMR a místopředseda Evropského parlamentu Oldřich Vlasák, kterému se podařilo toto jednání dostat do Prahy, upřesňuje: „Většina těchto situací pramení z nedostatečně uplatňovaného principu partnerství mezi různými úrovněmi veřejné správy. Obce i regiony stále musí tento princip připomínat a opakovaně žádat jeho dodržování. Existence národních asociací a Rady evropských obcí a regionů má proto nezastupitelný význam a jejich nejdůležitějším úkolem na evropské i mezinárodní scéně je obhajování zájmů samospráv."
Během úvodních bloků jednání se uskutečnila debata významných zástupců evropských samospráv, Evropského parlamentu a dalších organizací, kteří na tomto mezinárodním fóru diskutovali o tématech týkajících se poskytování veřejných služeb na místní úrovni a situaci a trendech ve vývoji měst v posledních 20 letech.
Z diskuse ke zprávě UN-HABITAT, které se zúčastnili místopředseda Evropského parlamentu Oldřich Vlasák, europoslanec a bývalý primátor polského Těšína Jan Olbrycht a primátorka Drážďan Helma Orosz vyplynulo, že města bývalého komunistického bloku se i po 20 letech vývoje v tržní demokracii potýkají s nedostatečnou infrastrukturou a kvalitou životního prostředí. Naproti tomu západoevropská města řeší palčivé problémy související imigrací.

________________________________________
Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR) je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, založenou jako zájmové sdružení právnických osob. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. V současné době Svaz sdružuje kolem dvou a půl tisíce měst a obcí.

Více fotografií naleznete ZDE

 

Zpět