Články

Výstava k 100. výročí Československých legií v Karlových Varech

4. března 2014 | autor: ves | zdroj: Kancelář O. Vlasáka
Letos uplyne sto let od vzniku Československých legií, proto se místopředseda Evropského parlamentu Ing. Oldřich Vlasák rozhodl uspořádat výstavu připomínající hlavní události spojené se zahraničními čs. vojsky, které významně přispěly k formování českého a slovenského národa a předcházely vzniku československého státu.

Významné výročí si připomínáme nejen v České a Slovenské republice, ale i v rámci Evropské unie, to byl také pro Ing. Vlasáka podnět k zahájení první ze série řady výstav „100 let Československých legií“ v závěru loňského roku právě v Evropském parlamentu ve Štrasburku.
Zmíněná expozice byla ze Štrasburku převezena do České republiky, kde je postupně představována v několika městech. Ze Senátu Parlamentu ČR putovala do Liberce a nyní míří do Karlových Varů.
Od pátku 14. do pondělí 24. března 2014 bude výstava umístěna ve vstupních prostorách hlavní budovy Magistrátu města Karlovy Vary. Akce se zde koná pod záštitou primátora města Karlovy Vary Ing. Petra Kulhánka.
Vernisáž výstavy 100 let Československých legií se zde uskuteční v pátek 14. března v 11.00 hodin.

Podle místopředsedy EP Oldřicha Vlasáka je toto výročí a jeho připomenutí nezbytné pro další existenci našeho národa a jeho další demokratický vývoj: „Je to výročí, které přesahuje svým významem hranice České republiky a je podstatné i pro Evropskou unii. Tato expozice historicky odkazuje na Československé legionáře, kteří dobrovolně vstoupili do Spojeneckých armád, sváděli tuhé boje a nebáli se zaplatit i cenu nejvyšší za naši svobodu. Československým legionářům jsme vděčni za jejich přispění ke vzniku samostatného československého státu a poválečného uspořádání Evropy.
Vzpomeňme, jakou oběť museli naši krajané položit za to, aby se Češi a Slováci stali demokratickým a sebevědomým evropským národem. Posuzujme i dnešní politický a společenský vývoj majíce na paměti naši bohatou historii, neboť ztráta svobody a demokracie je reálná v každé době. Jak řekl Tomáš Garrique Masaryk: „Má-li naše demokracie své nedostatky, musíme překonávat ty nedostatky, ale ne překonávat demokracii“.

Expozice výtvarníků Jana a Sabiny Kratochvilových z brněnského Muzea českého a slovenského exilu 20. století“ obsahuje dobové fotografie, dokumenty a další zajímavé informace z období vzniku Československých legií. O nich je také historický filmový dokument, který bude návštěvníkům promítnut při zahájení výstavy.
Z Karlových Varů se výstava přesune do Plzně, Hradce Králové, Nového Bydžova, Pardubic, Mladé Boleslavi a dalších měst. O výstavu mají zájem představitelé Slovenské republiky. Realizace výstavy 100 let Čsl. legií by se měla pravděpodobně uskutečnit v létě v prostorách Slovenské národní rady.

 

Zpět